Skąd się w ogóle bierze smog?

Główną przyczyną powietrza zanieczyszczonego w Polsce to po prostu niska emisja. Są to wszelkie spaliny, które pochodzą bezpośrednio z pieców i kotłów na stałe paliwa w domowych gospodarstwach. Dodatkowo sytuację pogarsza spalanie węgla o złej jakości w urządzeniach, które nie spełniają żadnych norm właśnie emisji spalin. Szacuje się, że w kraju jest użytkowanych jakieś trzy miliony takich pieców. Emisja zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju w dużej mierze wynika z ogrzewania domów przy pomocy węgla oraz także innych stałych paliw. Często dochodzi do tego także w piecach, które nie spełniają żadnych emisyjnych standardów. W tychże piecach spalić można nie tylko węglowe odpadu, ale także śmieci zwykłe, w tym sztuczne tworzywa. Muł jak i także węglowy miał to produkty o zawartości wysokiej chloru, siarki czy też popiołu. W wielu krajach tego typu węgiel jest traktowany niczym odpad i nie jest sprzedawany, z uwagi na negatywny bardzo wpływ na samą jakość powietrza. W Polsce nie istnieją niestety żadne normy dla samej jakości węgla, który jest sprzedawany domowym gospodarstwom.

Źródła najważniejsze zanieczyszczeń powietrza

Na pewno są to gospodarstwa domowe. To one odpowiadają prawie za połowę emisji całkowitej zawieszonego pyłu. Jest to tak zwana niska powierzchniowa emisja. Chodzi o produkty spalania węgla, nierzadko śmieci oraz drewna w domowych kotłach, piecach czy też kominkach o najróżniejszych typach, które się przyczyniają w mierze głównej do stanu złego powietrza w Polsce.

Szacunkowe dane

Według danych szacunkowych co roku sprzedawanych jest w Polsce około 200 tysięcy kotłów na węgiel, a znaczna większość z nich (mniej więcej 70%) to kotły o niezmiernie złych emisyjnych parametrach. Ich nazwa potoczna jest stosowana w kotlarskiej branży. Są to urządzenie, które do rynkowego obrotu nie powinny być dopuszczone. Jak widać wszystko to wydaje się skomplikowane. Mimo to jednak da się zrozumieć. Wszystkie dane są jednak przerażające.