W jaki sposób Chiny próbują walczyć ze smogiem?

Polskie powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Sytuacja jest szczególne niekorzystna w okresie grzewczym kiedy to stężenie pyłów zawieszonych często przekracza dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest spalanie niskiej jakości opału, głównie węgla, drewna a nawet śmieci w wielu gospodarstwach domowych. Jednak w niektórych częściach świata sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Jednym z państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem są Chiny.

Trująca gospodarka

Chiny to ogromny kraj zamieszkiwany przez ponad 1,3 miliarda osób. Jego gospodarka w dużej mierze opiera się na przemyśle ciężkim, a podstawowymi surowcami są rudy żelaza, ropa naftowa i  węgiel kamienny, którego w państwie środka wydobywa się najwięcej na świecie. Aż 60% energii elektrycznej produkowane jest przez elektrownie węglowe. Szybki rozwój gospodarczy, brak regulacji oraz standardów ekologicznych powoduje, że chińskie fabryki odpowiadają za ponad połowę emitowanych zanieczyszczeń.

Nie tylko zanieczyszczenia przemysłowe

Ponadto liczba samochodów na chińskich drogach bardzo szybko wzrasta, jest to kolejne źródło emisji szkodliwych substancji. Podobnie jak w Polsce chińskie powietrze jest bardziej zanieczyszczone w okresie grzewczym. Nadal wielu Chińczyków ogrzewa swoje domy opałem słabej jakości. W połączeniu z niekorzystnym ukształtowanie oraz gęsta zabudową sprawia to, że smog staje się naprawdę niebezpieczny.

Jakie działania są podejmowane?

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną mieszkańców zmienia się także podejście chińskich władz. Z uwagi na centralnie planowany charakter gospodarki oraz fakt, że większość przemysłu należy do państwa wprowadzanie nowych standardów przebiega szybko i sprawnie. W latach 2013-2018 nakazano zmniejszenie zużycia węgla o 50%, wstrzymano również budowę nowych elektrowni węglowych a na kominach fabryk zaczęto montować filtry.

Wymierne efekty wprowadzonych zmian

W Pekinie działania te pozwoliły obniżyć poziom pyłu PM 2.5 o 25%, jednak poziom zanieczyszczeń w okresie zimowym nadal jest wysoki. W tym celu prowadzące są akcje mające na celu zachęcić mieszkańców do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie gazowe lub elektryczne. Ponadto chińskie władze zalecają korzystanie z transportu publicznego i jeśli to możliwe przemieszczanie się pieszo lub rowerem.